strangnas
Fotografi Riksantikvarieämbetet Bengt A Lundberg

Strängnäs kvarn

Strängnäs välbevarade kvarn är monumentalt belägen på Kvarnberget och syns över hela staden. Byggnaden härrör från 1850-talets mitt och är en ovanligt stor holländare, eller hättkvarn, av mellansvensk typ. Kvarnmaskineriet är bevarat intakt. Genom en förändring i skråväsendet år 1629 upphörde möjligheten för Strängnäsborna att själva mala sitt mjöl. Strängnäs borgmästare fick därför beviljat hos kammarrätten att få uppföra en tullväderkvarn.  Årtalet för kvarnens tillkomst är obekant, men 1641 är Olof Kvarnbyggare antecknad som ägare till kvarnen. Den nybyggdes sedan i fler  omgångar allt eftersom tekniken och behovet utvecklades. 1855 inköptes kvarnen av rådmannen A V Halling och handlaren Nils Adolf Rydberg. Den var då i så dåligt skick att den revs och den nuvarande kvarnen uppfördes i stolpkonstruktion med vridbar hätta. Elektrifieringen av kvarnen genomfördes 1922, då en öppen elmotor på 30 hk inköptes från ASEA. Sedan kvarndriften upphört har diverse mindre reparationer genomförts.Bilden och informationen är hämtad ur bebyggelseregistret.