Vit_blankbild

Stathuset Byggeback

Stathuset Byggeback under Lagnö herrgård är sannolikt uppfört omkring 1830 som bostad för fyra statarfamiljer som disponerade ett rum var. Två förstugor finns, en på varje långsida, samt i mitten gemensamt kök med bakugn och murad spiselhäll. Planlösningen är i stort sett intakt men rummen saknade ursprungligen förbindelse. Byggeback är inte ombyggt sedan de sista lantarbetarna flyttade och alltså en av de ytterst få statarbyggnader från äldre tid som har bevarat sin ursprungliga karaktär. Informationen är hämtad ur Bebyggelseregistret.