radermachersmedjorna
Copyright länsstyrelsen i Södermanlands län

Rademachersmedjorna

År 1658 stod 20 manufakturhus klara i Eskilstuna ritade av arkitekten Jean de la Vallée. I dessa fanns såväl verkstäder som bostäder. Av de ursprungliga 20 byggnaderna återstår idag sex men här finns även sex byggnader tillkomna efter 1600-talet. Smedjorna är uppförda i bilat timmer med de höga, panelade och något utkragade gavlarna vända mot gatan. I den Berglindska smedjan öppnade ett museum redan 1906. Till stadens 300-årsjubileum 1959 renoverades byggnaderna och området iordningställdes till kulturreservat. Bilder och information är lånade från länsstyrelsen i Södermanlands län och bebyggelseregistret.