katrineholms_station

Katrineholms järnvägsstation

Det ursprungliga stationshuset av trä ritades av A. Edelsvärd och uppfördes i början av 1860-talet. År 1915 gjordes en radikal ombyggnad och de olika delarna gavs en fastare sammanhållen struktur. Stationshuset är uppfört i både putsad sten och reveterad träfasad, en låg, lång oregelbunden byggnad med flacka takfall, takkupor och tornbyggnader på taknocken. Den tillbyggda restaurangen är i två våningar, fönsteraxlarna har rundbågemotiv, taket är valmat. Informationen är hämtat ur Bebyggelseregistret. Bilder och information är lånade från länsstyrelsen i Södermanlands län och bebyggelseregistret.