Hävringe IMG_5081
Hävringe med båk. Foto: Jan af Geijerstam, 2013.

Hävringe båk

År 1753 uppfördes på Kronans bekostnad en åttkantig träbåk, cirka 19 meter hög, på Hävringe utanför Nyköping och kring 1880 installerades fyrbelysning. En ny fyrplats anlades 1890-1891 med bostadshus med fyrtorn, en mindre fristående direktionsfyr, ett förråd, ett uthus, en källare, ett dass, ett fähus samt anlades nya gångvägar.