gnesta_station

Gnesta stationshus

Det första stationshuset i Gnesta uppfördes på 1860-talet och ritades av Adolf Wilhelm Edelsvärd, 1824-1919, Statens Järnvägars första arkitekt verksam mellan 1855 och 1895. Stationshusen utefter banorna skulle utföras små, billiga, tillbyggbara och i material som fanns att tillgå på orten. Kravet på sparsamhet gjorde att Edelsvärd utvecklade 41 olika s k modellhus. En stationshusmodell, som kom att få stor spridning, var den s k Gnestamodellen som tillämpades utefter västra och södra stambanorna. Gnesta stationshus byggdes med stomme av liggtimmer och kläddes efter några år med panel. Stor omsorg lades på snickeridetaljerna. 1907 kom det första stationshuset i Gnesta att helt inlemmas och bli en integrerad del av ett större tegelhus utfört av Folke Zettervall, efterträdaren till A W Edelsvärd. Gnesta stationshus är en assymetrisk tegelbyggnad med dansk gedigenhet och med valmade tak utan språng. Här förenar Zettervall nationalromantiska arkitekturideal med jugendidéer. Med utbyggnaden av Gnesta stationshus lyckades han omvandla Edelsvärds huslänga till en byggnad med varierad volymgruppering utan att den enkla ursprungsformen gick förlorad. Bilder och information är lånade från länsstyrelsen i Södermanlands län och bebyggelseregistret.