oxelosunds_vattentorn

Gamla vattentornet i Oxelösund

Vattentorn började byggas i Sverige efter 1800-talets mitt, bl a till följd av sanitära problem. Några huvudtyper av reservoarer finns. En typ är tornreservoaren, som ofta givits exteriörer som blivit individuellt utformade. Vattentornet i Oxelösund, som är uppfört 1899, är ett sådant exempel. I likhet med åtskilliga anläggningar av motsvarande slag är vattentornet högt beläget och dess utformning präglas av den för tiden typiska kombinationen av natursten och tegel med sparsamt dekorativa inslag i murverket. Tornet är åttkantigt och uppfört av tegel på sockel av tuktad natursten. Informationen är hämtad ur Bebyggelseregistret och bilden är från Wikipedia commons.