flens_stationshus

Flens stationshus med perrongtak

I samband med västra stambanans dragning utvecklades Flen till ett stationssamhälle. Allt eftersom samhället växte behövdes ett större och mer ändamålsenligt stationshus. Det nya stationshuset uppfördes 1892 efter ritningar av F. Zettervall. Byggnaden är uppförd efter en symmetrisk plan med hög mittdel, lägre flankerande längor och markerade sidoflyglar. Säteritaket förebådar en kommande nationalromantisk arkitekturstil. Flens stationshus har idag kvar mycket av sin ursprungliga karaktär framför allt vad gäller exteriören. Bilder och information är lånade från länsstyrelsen i Södermanlands län och bebyggelseregistret.