Ångbåtsstationen_Mariefred
Den byggnadsminnesförklarade vänthallen (ångbåtsstationen) vi ångbåtsbyggan vid Kölnholmen i Mariefred, Södermanland, Sverige. Byggd 1888. Foto: Janders 2011, Wikimedia commons.

Ångbåtsbryggan i Mariefred

Väntsalen på Kölnholmen uppfördes 1888 i tidstypisk träarkitektur och är idag mycket välbevarad. Väntsalen är en åttkantig träbyggnad och med en hel del snickarglädje. Förutom väntsalen finns två rum som ursprungligen fungerade som serveringsrum och hamnkontor. Kölnholm var ursprungligen en fristående holme. År 1834 togs sten från kyrkogårdsmuren till utfyllning för landförbindelse och holmen fungerades sedan som Mariefreds hamn. Ångbåtstrafiken flyttades från Kölnholmen till Nya hamnen år 1905. På 1960-talet återfördes anläggningsplatsen till Kölnholmen, varvid den nuvarande bryggan uppfördes. Ritningar till den ursprungliga ångbåtsbryggan finns bevarade i Strängnäs kommuns byggnadsnämnds arkiv. Serveringsrummet har också använts för försäljning av båtbiljetter. Informationen är hämtad ur Bebyggelseregistret.