1024px-Ystads_station
Ystads station. Foto: Jorchr 2010, wikimedia commons, CC BY.

Ystads station

Byggandet av järnvägen Ystad-Eslöv inleddes av Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag (YEJ) 1863 grundades för att binda Ystad till det svenska stambanenätet. I Ystad anlades stationshuset på den gamla fyrtomten söder om staden. Stationsbyggnadens huvudfasad vände sig mot havet. Ursprungstanken var att passagerarna snarare skulle nå Ystads station via båt från kontinenten än från staden. Tillsammans benämndes de Ystads Järnvägar (YJ). 1941 införlivades YJ-bolaget med Statens Järnvägar.