showFoto.raa
Ystads övre fyr. Foto: Bengt A. Lundberg 2007, Riksantikvarieämbetet

Ystads inre (övre) fyr

Ystads inre fyr konstruerades av Nils Gustav von Heidenstam och byggdes av fyringenjör A T Gellerstedt. Byggnadens konstruktion av järnplåt med stomme av valsat vinkeljärn var för tiden ett nytt sätt att bygga. Fyren bekostades av Kungliga Lotsverket och stod färdigt 1865. Den var i bruk fram till och med 1975.