IMG_6549

Strömsborgs ullspinneri

Ullspinneriet i Strömsborg ligger vid Helge å i Osby kommun i nordöstra Skåne. Det anlades 1837 med namnet Strömsborgs klädesfabrik och lades ned på 1960-talet. Produktionen skiftade genom åren och råvaror har varit ylle och yllelump. Här finns kardhall, spinneri, tvättrum, färgeri och torkavdelning. En brand 1940 skadade delar av byggnaderna som senare återuppbyggdes. De äldsta maskinerna är från 1870-talet och de senaste från 1940-talet, och drivs med remmar. Strömsborgs Ullspinneri blev Årets industriminne 2011.