Trelleborgs_kassunfyr
Trelleborgs kassunfyr. Foto: Jorchr Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Trelleborgs kassunfyr

Fyren byggdes 1930 och var då den första bottenfasta fyren i Sverige, byggd på ett sex meters djupt grund utanför Trelleborg. Fyren blev cirka 15 meter hög från havsytan till toppen och hade från början AGA-ljus som år 1939 ersattes av elektriskt ljus med AGA-reserv. Fyren, som byggdes av AB Armerad Betong i Malmö, ersatte fyrskeppet Trelleborgsredd.