1024px-Torsebro_Pulverfabrik_Mauer
Torsebro krutbruk. Foto: Olaf Meister 2012, wikimedia commons, CC BY.

Torsebro krutbruk

Torsebro krutbruk, invid Helge å norr om Kristianstad, grundades av Karl XI 1682 för att förse de svenska trupperna och fästningsstäderna Kristianstad och Karlskrona i de nya svenska provinserna med krut. Torsebro krutbruk omfattar bl.a. arbetarbostäder, ekonomibyggnader med stall och smedja, industribebyggelse med bl.a. krutmagasin från 1692 och 1828 samt vågbod. Bruksherrgården omfattar bl.a. brygghus, disponentbostad och köksflygel.