Häljarps_mölla
Häljarps mölla. Foto: Jorchr, wikimedia commons, CC BY.

Häljarps mölla

Möllans är från 1784. Den är en av de få från 1700-talet, som bevarats i sitt ursprungliga skick.