1280px-Svenstorps_kvarn
Svenstorps mölla. Foto: Jorchr 2011, wikimedia commons, CC BY.

Svenstorps mölla

Måns Larsson och hans hustru Karna Persdotter-Larsson lät uppföra Svenstorps mölla med intilliggande boningshus. Måns var född på Flagabro mölla och Karna kom från St Olof.  År 1847, då Måns var 38 år, bosatte sig familjen i ett äldre boningshus, som nu är rivet, men ska ha legat i vinkel till det nuvarande boningshuset vid Svenstorps mölla. Sex år senare, 1853, lät Måns uppföra den nya vattenmöllan samt det nuvarande boningshuset. Lantbruket, som hörde till möllan var på den tiden cirka 100 tunnland. Måns och Karna fick 12 barn. Ett par av dessa emigrerade till USA. Det händer att dess släktingar söker upp Svenstorps mölla för att få se sin svenska ursprungsmiljö.

Det är osäkert hur länge Karna bodde kvar på möllan efter Måns död 1865, troligtvis till 1872. Efter försäljning av möllan till en familj Ekberg flyttade hon till en av sina söner. På boningshusets gavel står det ML och KP för Måns Larsson och Karna Persdotter.

1912 köptes möllan av Per Nilsson och då ersattes vattenhjulsdriften med turbindrift och en likströmsgenerator installerades. Legomalningen upphörde 1961 och husbehovsmalningen av spannmål upphörde 1988. Eldistributionen avvecklades gradvis under 1940-50 talen medan elproduktionen för gårdens behov avvecklades 1989-90. Sedan dess har det inte förekommit någon verksamhet i möllan.

Tack Karin Demin för informationen om Måns och Karna!