1280px-Sträntemölla
Sträntemölla. Foto: Jorchr, wikimedia commons, CC BY.

Sträntemölla

Sträntemölla kvarn finns omnämnd från 1300-talet och var i drift till 1969. Kvarnen restaurerades 1978, då den maskinella utrustningen rekonstruerades med bevarade originaldelar. Byggnaden är sammanbyggd med ett bostadshus, uppfört som mjölnarbostad, i korsvirke i två våningar 1749. Förutom Kvarnen och boningshusen finns ett svinhus och ett stall på gården. Dessutom finns ett uthus.