Spånkorgsfabriken i Lönsboda

Aktiebolaget Korgfabriken inledde sin tillverkning 1918. Så småningom ändrades namnen till Lönsboda korgfabrik och ägaren, Olof Bengtsson, drev verksamheten fram till 1978. Lönsboda spånkorgfabrik ligger nära stationshuset. På södra sidan om fabriken ligger bostadshuset där familjen Bengtsson bodde. Torkladan, som nu är riven, låg söder om bostadshuset.