682px-Slottsmöllan_0024
Slottsmöllan. Foto: Susanne Nilsson, wikimedia commons, CC BY.

Slottsmöllan

Slottsmöllan är den enda idag bevarade i centrala Malmö. Kvarnen stod färdig 10 maj 1851. Slottsmöllan var i kontinuerlig drift vid västlig vind fram till 1930-talet. Sista arrendatorn sades upp 1945 och den siste slottsmöllaren, Lars Thorell, hade då arrenderat möllan sedan 1907, efter att ha varit anställd vid möllan sedan 1892. Slottsmöllan och möllarebostaden är välbevarade och i möllan finns det ursprungliga maskineriet med stenar och andra tillbehör bevarade.