1024px-Skegrie_mölla
Skegrie mölla. Foto: Rolf Hellman, wikimedia commons, CC BY.

Skegrie mölla

På kvarnplatsen finns förutom kvarnen även ett bostadshus och ett uthus, båda uppförda på 1860-talet. Möllan uppfördes 1895 på platsen för en samma år nedbrunnen stubbamölla. Den nya möllan, en holländare, fick två malgångar, ett siktverk och en kross och något senare tillkom även ett rensverk. Kvarnverksamheten upphörde 1947. Den siste möllaren, Henry Alm, bodde kvar i mjölnarbostaden fram till mitten av 1980-talet. 1966 överlämnades möllan till Skytts härads hembygdsförening. Interiören är huvudsakligen intakt med maskineri och tillbehörsutrustning bevarade.