Skanör kvarn
Skanörs stubbamölla. Foto: Wikimedia commons CC BY.

Skanörs mölla

Möllan, vars äldsta delar av ek är insatta 1698, 1699 respektive 1757, fanns troligen redan på medeltiden och är idag Skånes äldsta bevarade stubbamölla. Den var i bruk till 1922. Fram till 1936 - då en fastighetsförening bildades - var ägoförhållandena till kvarnen mycket komplicerade med upp till 720 andelar. En genomgripande restaurering utfördes på 1940-talet, och vid den senaste restaureringen 1975 gjordes möllan återigen funktionsduglig. Den rätades upp, fick en ny kvarnaxel, täcktes med ekspån, inventarierna förnyades och nya vingar tillverkades.