822px-Sandhammaren_Leuchtturm
Sandhammaren. Foto: Olaf2, wikimedia commons CC BY.

Sandhammarens fyr

Sandhammaren, med sina lömska revlar, har alltid varit en mycket stor fara för sjöfarande. År 1863 byggdes en permanent fyrplats och för att skilja den från fyrarna på Bornholm och Christiansö bestämdes att Sandhammaren skulle ha två fristående fyrtorn. Såväl fasadritningarna som detaljritningarna till fyrarna uppgjordes av A. T. Gellerstedt, under ledning av Nils Gustaf von Heidenstam. Två öppna pelartorn av järn, cirka 29 meter höga med linsapparater av andra ordningen, byggdes . Ett bostadshus, en källare och ett uthus med vidbyggt dass började byggas 1862. I projekteringen ingick även en ny brunn och nya vägar. Den norra fyren släcktes 1891 men stod kvar till 1904, då den monterades ner. Fyren i sin helhet finns kvar på Pite-Rönnskär i Bottenviken, dit den fraktades på pråm efter nedläggningen. Den södra är fortfarande igång.