1024px-Övraby_mölla
Övraby mölla, 2008. Foto Jorchr, Wikimedia.

Övraby väderkvarn

Övraby kvarn byggdes 1887 av kvarnbyggaren Östberg. Den är fullt brukbar och en av de få väderkvarnar i Skåne som bevarats i ursprungligt skick, både vad beträffar själva byggnaden och maskineriet.