1024px-Malmö_Central_Station
Malmö centralstation. Foto: Jan Swimmen 2009, wikimedia commons, CC BY.

Malmö centralstation

Staten började bygga Södra och västra stambanorna 1855  från ändstationerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett av landets äldsta stationshus är Malmö Centralstation. Malmös två äldsta stationshus (från 1858 och 1872) speglar ett av den statliga järnvägens ursprungliga ändamål att koppla samman de två transportsystemen, järnväg och sjöfart. Stationshusen låg därför parallellt med spåren, som fortsatte vidare till hamnen.
Här finns landets enda banhall som fortfarande används för sin ursprungliga funktion. Stationen ligger i ett område som kallas Inre hamnen, och är den äldsta delen av Malmös nuvarande hamn och började anläggas i mitten av 1800-talet.