1280px-Kulla-Gunnarstorps_mölla
Kulla Gunnarstorps mölla. Foto: Jorchr 2013, wikimedia commons, CC BY.

Kulla Gunnarstorps mölla

Kulla Gunnarstorps väderkvarn byggdes under 1800-talets första år. Kvarnen är en av de tidigast byggda väderkvarnarna av holländsk typ i Skåne och antagligen den äldsta bevarade. Det var dåvarande ägaren till slottet, Amalie Sparre, som lät uppföra den stora "Holländaren" och byggmästaren var en inflyttad tysk vid namn Georg Soffel. Den siste mjölnaren hette Nils Persson och 1950 slutade han helt att mala. 1962 donerades kvarnen till Kullens hembygdsförening som räddade kvarnen från förfall. Mellan 1962 och 1964 fick kvarnen en ny axel, nya vingar och en helt ny spånklädsel. I början av 1980-talet bröts vingarna i en storm och 1989/90 genomförde Kullens hembygdsförening ännu en omfattande renovering. Till kvarnen hör också en mjölnarebostad, ett "möllehus" som byggdes samtidigt som kvarnen.