1024px-Hovby_smedja
Hovby smedja. Foto: Jorchr 2012, wikimedia commons, CC BY.

Hovby smedja

Hovby bysmedja består av smedjan med tillhörande bostad, trädgård och smedgård. Smedgård är benämningen på platsen framför smedjan som användes för verksamheten. Smedjan ligger i utkanten av byn och är bevarad i sin helhet med verktyg och inredning så som den var när den sista smeden, Elving Nilsson, slutade 2003.