Helsingborgs lotsstation, Skåne
Helsingborgs lottstation. Foto: Bengt A Lundberg. Riksantikvarieämbetet CC BY 2.5

Helsingborgs lotsstation, hamnpaviljongen

Det kombinerade fyr-, lots- och bostadshuset i Helsingborgs hamn är ett kännemärke för staden. Byggnaden har en förhållandevis påkostad arkitektur och har haft stor betydelse för sjöfarten i Öresund och färjetrafiken mellan Sverige och Danmark. En unik anläggning är den intill byggnaden uppställda vindvisarställningen som visar vindens riktning och styrka i Kattegatt.