768px-Håslövs_stubbamölla
Håslövs stubbamölla. Foto: Jorchr 2011, wikimedia commons, CC BY.

Håslövs stubbamölla

Stubbamöllan är en tvåvånings träbyggnad under brutet tak, krönt av en vindflöjel med årtalet 1785. I det ålderdomliga maskineriet ingår ett par tio spanns kvarnstenar, siktverk och sädeskross. Kvarnen, som byggdes av nämndeman Mats Olsson, var i bruk fram till 1940. Året därpå skänktes den till Skytts härads hembygdsförening, som låtit renovera den.