751px-Gunnestorps_mölla_1
Gunnestorps mölla. Foto: Jorchr, wikimedia commons CC BY.

Gunnestorps mölla

Kvarnen, som är en holländare, byggdes 1865-70 och var i drift fram till 1951. Den är uppbyggd på en hög stenfot samt spånklädd. Invändigt finns tre loft samt tre par stenar. En råoljemotor installerades 1926. Exteriören liksom interiör och maskineri är helt intakt. En restaurering genomfördes 1975-77.