Gundrastorp-Ekholmens_kvarnverk
Gundrastorp Gunnarstorps kvarnverk. Foto: David Castor 2012, wikimedia commons CC BY.

Gundrastorp-Ekholmens kvarnverk

Kvarnplatsen är känd sedan 1600-talet och år 1739 beskrivs både kvarn och såg. Sitt nuvarande utseende erhöll anläggningen omkring 1870. Kvarnen består av byggnader på ömse sidor om Vieån, vid landsvägen mot Vittsjö. Byggnaderna vilar på kraftiga stenmurar, som döljer kvarnhjulen i åfåran. Anläggningen vårdas och visas i drift av Vittsjö hembygdsförening.