768px-Bröddarps_mölla
Bröddarps mölla. Foto: Jorchr 2011, wikimedia commons CC BY.

Bröddarps mölla

Bröddarps kvarn är en stubbamölla som byggdes 1840 av kvarnägaren Jon Andersson. Kvarnens ursprungliga inredning är fullständigt bevarad. I kvarnmiljön ingår även möllarbostaden i möllans omedelbara närhet, uppförd vid mitten av 1800-talet, men därefter betydligt förändrad.