1280px-Blåherremölla
Blåherremölla. Foto: Jorchr 2012, wikimedia commons, CC BY.

Blåherremölla

Blåherremölla är en välbevarad kvarnmiljö med vattenkvarn av typen hjulkvarn med bröstfallshjul. Namnet och platsens förutsättningar tyder på att detta är en kvarnplats som går långt tillbaka i tiden. Från 1700-talet fram till 1944 tillhörde Blåherremölla Torups gods och familjen Piper. Det var en arrendekvarn som fungerade som tullkvarn. Hit kunde man komma och få malt mot tull (ersättning). Man betalade in natura med säd från de inlämnade säckarna. Mjölnaren skulle även betala kvarnskatt till kronan för sin verksamhet.  Under två perioder vet vi att mjölnaren i denna kvarn har varit kvinna. Båda hette Hanna och var verksamma på 1800-talet.