1024px-Viskärs_Fyrplats_2011
Viskärs fyrplats. Foto: C. Nilsson 2011, wikimedia commons CC BY.

Viskärs fyrplats

Efter beslut 1894 uppfördes en fyrplats på Viskär för att skapa en säkrare insegling till Norrköpning. Fyren var ett åttakantigt torn i järn med en spegelapparat. Bredvid byggdes också ett bostadshus av trä med källare. Även ett uthus, vedbod, dass och brygga samt en båtslip byggdes och man grävde en brunn.
Själva fyren uppfördes 1872 uppfördes på Västergarns Utholme utanför Visby. År 1890 flyttades den till Storkläppen ca en mil nordost om Västervik där den fungerade som fyr bara ett par år. Bostadshuset är byggt för fyrmästaren. Fyren släcktes  1932.