Harstena30 trankokeri
Harstena trankokeri. Foto: Einarspetz Wikimedia commons CC BY-SA 3.0

Trankokeriet på Harstena

Trankokeriet på Harstena byggdes 1911 och användes för att smälta ned och koka sälspäck. Här framställdes tranolja, som efterfrågades av garverier och färgindustrin. På den här tiden var tranolja, sälhudar och sälkött en viktig näring för de boende på Harstena. I dag är trankokeriet ett museum. 1999 genomfördes en större restaurering av trankokeriet med bidrag från Länsstyrelsen. Byggnaden och miljön beskriver en viktig epok i öns historia.