Strykjärnet_Motala_ström_Norrköping_april_2005
Strykjärnet, Arbetets museum. Foto: Thuresson 2005, wikimedia commons CC BY.

Strykjärnet, Arbetets museum

Strykjärnet ligger på en vattenomfluten holme strax nedströms Bergsbron och har blivit en symbol för Norrköpings  industrilandskap utmed Motala ström. Huset uppfördes 1916-1917 som bomullsväveri för Holmens Bruks och Fabriks AB efter ritningar av arkitekt Folke Bensow.