Stora BrobyshowFoto.raa
Kvarnen i Stora Broby. Foto: Jonna Stewénius, Länsstyrelsen Östergötland.

Stora Broby väderkvarn

Enligt muntliga uppgifter byggdes väderkvarnen 1897 av byggmästare Daun. Kvarnen var enbart avsedd för Brobys behov och hade ett par stenar. Sista malningen skedde i början av 1930-talet. På bottenvåningen stod en traktordriven gröpkvarn, som fortfarande finns kvar. Väderkvarnen är en s. k. holländare i tre våningar utan sockelvåning. Denna typ kallas ibland för jordholländare.