Råås kvarn showFoto.raa
Råås kvarn. Foto: Lars Eklund, Länsstyrelsen Östergötland.

Råås kvarn

Råås kvarn byggdes antagligen 1742. Vattnet från fördämningen leds fram i en ränna på stenfundament. Fallhöjden är ca 8 meter. Vattenfallet hade åtminstone sedan 1679 använts för att driva en såg. Fram till 1920-talet drevs kvarnen av två vattenhjul av överfallstyp, som då ersattes av två effektivare turbiner. Norra turbinen drev en rågkvarn och en vetekross, som ersattes med havrekross och siktverk samt en svarv. Kvarndriften upphörde 1953. Intill kvarnen står mjölnarbostaden. Vid sidan av kvarnsysslan brukade mjölnaren ett par tunnland åker och hade någon boskap. En viktig bisyssla var också snickeri, främst byggnadssnickeri. Även redskapen gjorde mjölnaren själv. Föreningen Råås kvarns vänner, som förvaltar kvarnen, bildades 1979 för att återställa kvarnen i brukbart skick. Förutom att själva kvarnbyggnaden underhållits har föreningen rustat upp vattenrännan, installerat tub och turbiner m.m.