800px-Järnvägsstationen_i_Norrköping,_juni_2005
Norrköpings centralstation. Foto: Thuresson 2005, wikimedia commons CC BY.

Norrköpings centralstation

Järnvägen Katrineholm-Norrköping öppnandes för trafik 1866. Stationshuset i Norrköping, som sammanbyggdes med en trespårig banhall, ritades av A W Edelsvärd och uppfördes av stadsarkitekten Carl Theodor Malm 1865. Vissa invändiga ombyggnader genomfördes i samband med att banhallen revs då spårområdet byggdes om 1899. Under 1900-talet har flera ombyggnader och moderniseringar genomförts.