1024px-Malmslätts_station
Stationshuset Malmslätt. Foto: Leffe00 2009, wikimedia commons CC BY.

Malmslätts stationshus

Malmslätts järnvägsstation ligger längs östra stambanan och anlades redan under 1860-talet för livgrenadjärregementet vid Malmen. Byggnaden är uppförd 1902, efter ritningar av Folke Zettervall.