Lithografen showFoto.raa
Lithografen i Norrköping. Foto: Länsstyrelsen Östergötland.

Lithografen

Lithografiska Aktiebolaget i Norrköping grundades 1858 och utvecklades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till ett storföretag. Företaget var under 30 år landets främsta tryckeri. Fabriken startade i kvarteret Tulpan, i centrala Norrköping för tillverkning av spelkort. Efterhand som verksamheten utvidgades, med kuvert, etiketter, visitkort, blanketter, påsar m.m., behövdes en ny större fabriksbyggnad. I kvarteret Flöjten vid Östra Promenaden, på obebyggd mark utanför den centrala staden, uppfördes 1909-1911 den nya lithografbyggnaden. Arkitekt var Carl Bergsten (1879-1935). ESSELTE köpte Lithografen i början av 1960-talet och namnet ändrades till Esselte Pac AB. 1972 flyttade verksamheten till en ny byggnad på det moderna fabriksområdet Ingelsta. De gamla maskinerna i Lithografen monterades ned och såldes. Idag ägs byggnaderna av Norrköpings kommun och används som industrihotell och arkiv. Bl.a. bedriver Brahe tryckeriverksamhet och sortering av skänkta kläder.