1024px-Linköpings_central_jul
Linköpings central. Foto: LA2 2012, wikimedia commons, CC BY.

Linköpings centralstation

Linköpings centralstation ligger vid östra stambanan, som var färdig från Katrineholm till Linköping 1872. Stationshuset i Linköping placerades nordost om stadskärnan. För ritningarna till byggnaden svarade arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, sannolikt i samarbete med arkitekten Axel Kumlien.