Holmentornet_från_Holmtorget_april_2005
Holmentornet. Foto: Thuresson 2005, wikimedia commons CC BY.

Holmentornet

Holmentornet är entré till Holmens Bruk AB:s numera övergivna fabriksområde vid Motala Ström. Byggnaden uppfördes 1750.