Garvaregården showFoto.raa
Garvaregårdens källarstuga. Foto: Jonna Stewénius 2006, Länsstyrelsen i Östergötland.

Garvaregården

Kvartersnamnet Garvaren minner om Söderköpings omfattande läderbearbetning. I Garvaregården garvades hudarna i öppna kar ute på gårdsplanen och bearbetades vidare i nu rivna byggnader inne på gården. De färdiga hudarna såldes sedan i butikslokalen mot Storgatan, där Karlssons läderhandel fanns kvar ända in på 1950-talet. Byggnaden uppfördes omkring 1800. Förutom butikslokalen fanns här garvarmästarens kontor och bostad.