1024px-WTNkpng1_Andre_Niga
Norrköpings stadsmuseum. Foto: Christian André, wikimedia commons 2012, CC BY.

Bergsbrogården & Knäppingen/Norrköpings stadsmuseum

Norrköpings stadsmuseum ligger sedan 1981 i två gamla hantverks- och industrigårdar mitt i industrilandskapet längs Motala ström. Det är Bergsbrogården i väster och Knäppingen och industrihusen ULTRA och NIGA, i öster. På Bergsbrogården kan den nuvarande gårdsbildningens anor räknas från 1700-talets mitt. Miljön ger en god uppfattning om hur en fabrikör bodde kring sekelskiftet 1900. Gathuset Knäppingen återuppfördes efter en brand i två etapper och stod färdigt 1828. Även de båda industrihusen ULTRA och NIGA är byggda i flera etapper, mellan 1894 och 1938. Till industrimiljön hör också en panncentral med hög fabriksskorsten och en låg färgeribyggnad.