Ålundamagasinet_North_facade
Ålundamagasinet. Foto: Måns Hagberg Wikimedia commons CC BY-SA 4.0

Ålundamagasinet

Ålundamagasinet uppfördes 1866 av Åtvidabergs kopparverk  för att inrymma "Spannmål, Materialbodar och Källare för Victualier". Brukets anställda ska enligt uppgift ha hämtat ut sin lön in natura här. På 1880-talet gjordes en tillbyggnad med hiss och körport på västra långsidan. Den senaste restaureringen genomfördes 1992.