trehornings_masugn
Copyright Länsstyrelsen i Örebro län

Trehörnings Masugn

Trehörnings masugn är länets enda bevarade mulltimmerhytta. Den byggdes 1636 och har använts för att tillverka järn i drygt 250 år. Den stod sedan oanvänd under många år och fick förfalla, men har restaurerats flera gånger under 1900-talet. Som mest har det funnits omkring 300 hyttor i länet. Av dessa finns idag endast ett fåtal hyttanläggningar bevarade. Bilden är lånad av Länsstyrelsen i Örebro län. Läs mer på deras hemsida.