Post_och_telegraf_Örebro
Post- och telegrafhuset, Örebro. Foto: 1925,Örebro stadsarkiv/Eric Sjöqvist, wikimedia commons.

Televerkets hus, Örebro

Televerkets äldre huvudbyggnad i Örebro byggdes 1913-1914 efter ritningar av Magnus Dahlander, byggdes till 1935-1936 efter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad. Fram till 1987 fanns här även Posten.