Svartå uå Jernkontorets bildsamling
Svartå hytta under drift. Till höger om pipan syns uppfordringsanordningar för järnmalm och kol. I förgrunden ligger det färdiga tackjärnet i väntan på leverans, förmodligen till Hasselfors bruk. Foto: Sveriges Nationalatlas Bergsbruk gruvor- och metallantering (2011). Jernkontorets bildsamling.

Svartå - Sveriges sista träkolsmasugn

Svartå masugn, som blåstes ner (stängdes) 1966, hade en 13,7 m hög pipa och ugnsvolymen var 50 kubikmeter. Ännu i början av 1940-talet var 26 träkolsmasugnar i drift i Sverige. När Svartå hytta blåstes ned var den sista länken för en teknik som varit basen för järnframställningen i mer än 800 år.

Idag är hyttpipan hotad. Servicenämnden i Degerfors kommun beslutade våren 2016 att hyttpipan i Svartå skulle rivas eftersom den var i behov av underhåll, men frågan är ännu under diskussion i Degerfors kommun.