Stripa_gruva_1 Dicksson

Stripa Gruva

Stripa gruva är en välbevarad gruvmiljö från 1900-talet men brytning har pågått här sedan medeltiden. De byggnader som finns bevarade är i huvudsak från gruvans glansperiod, tiden från 1930 till nedläggningen 1977. Denna period sammanfaller med det som även kallats den högindustriella perioden i svensk samhällshistoria, en period som är underrepresenterad bland skyddade byggnader. Ingen annan gruvanläggning från den här perioden kan idag uppvisa en sådan bevarad helhetsmiljö med gruvhål, underjordsgruvor, gruvlave, anrikningsverk, transportbanor, gruvstuga med mera. Dessutom är stora delar av den maskinella utrustningen fortfarande i körbart skick. På Länsstyrelsen i Örebros hemsida finns mer information. Stripa gruva utsågs av Svenska industriminnesföreningen till "Årets industriminne 2010". Läs mer om gruvan och utnämningen här.