NBVJ
Foto: Länsstyrelsen i Örebro län

Nora Järnvägsmuseum & Veteranjärnväg

Nora-Ervalla Järnväg invigdes den 17 mars 1856 som Sveriges första normalspåriga järnväg för person- och godstrafik. Tillsammans med sträckan Nora-Gyttorp och alla välbevarade stationshus, banvaktsstugor, broar m m utefter hela sträckan utgör den en värdefull järnvägsmiljö utan motsvarighet i landet. Järle station byggdes redan 1853-54 och anses vara Sveriges äldsta stationshus. Längs banan byggdes banvaktsstugor och i anslutning till Nora station växte ett helt område fram med byggnader och anläggningar för järnvägsdriftens behov. Ett märkligt byggnadsverk längs järnvägssträckan är också bron över Järleån. Anläggningarna ägs av Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NBVJ). Bilden är lånad från Länsstyrelsen i Örebro och på deras hemsida finns mer information.